lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Sidney Dekker

Fullständig information om vår professor Sidney Dekker (med publikationslista, intervjuer, etc.) finns på vår engelska sida här

Sidney Dekker är professor i området Human Factors och Systemsäkerhet samt forskningschef vid Lunds Universitets Laboratorium för Komplexitet och Systemtänkande. Sidney Dekker doktorerade i ämnet Cognitive Systems Engineering vid The Ohio State University, USA och han har tidigare arbetat i Australien, Nya Zeeland, Nederländerna och England. Han har varit Senior Fellow vid Nannyang Technological University i Singapore, samt Visiting Academic vid the Department of Epidemiology and Preventive Medicine, Monash University i Melbourne. Sidney är också Professor of Community Health Science vid den medicinska fakulteten vid Manitoba Universitet, Kanada. Sidneys forskningsintressen inkluderar systemsäkerhet, mänskliga fel, samt forskningsområdet Organizational Resilience. Sidneys senaste böcker är Ten Questions About Human Error: A New View of Human Factors and System Safety (2005), The Field Guide to Understanding Human Error (2006), samt Just Culture: Balancing Safety and Accountability (2007). Sidney Dekker är också praktiserande pilot och flyger Boeing 737NG på deltid. Sidney Dekker är medlem i the Union of Concerned Scientists.